Organisation

Organisationsschema skolinspektionen 

Klicka på bilden för högre upplösning

BEO, barn- och elevombudet, är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig funktion

BEO:s webbplats (nytt fönster)

ÖKN, Skolväsendets överklagandenämnd, är en egen myndighet som är knuten till Skolinspektionen.
ÖKN:s webbplats (extern länk, nytt fönster)