Huvudkontoret

På huvudkontoret finns avdelningen för verksamhetsstöd, rätts- och tillståndsavdelningen, analys- och statistikavdelningen och kommunikationssekretariatet.

Avdelningen för verksamhetsstöd är indelad i tre enheter: HR-enheten, IT och kontorsservice samt ekonomi och verksamhetsstyrning.

Rätts- och tillståndsavdelningen är indelad i två enheter: rättsenheten och enheten för tillståndsprövning.

Sekretariatet för analys och statistik är indelad i tre enheter: enheten för analys, enheten för statistik och enheten för ekonomisk granskning.

Kontakta oss