Huvudkontoret

Här finns generaldirektörens stab, avdelningen för verksamhetsstöd och juridik, analys- och statistikavdelningen samt kommunikationssekretariatet.

Avdelningen för verksamhetsstöd och juridik är indelad i fyra enheter: HR-enheten, IT och kontorsservice, rättsenheten samt ekonomi och verksamhetsstyrning.

Analys- och statistikavdelningen är indelad i tre enheter: enheten för analys, enheten för statistik och enheten för ekonomisk granskning.

Kontakta oss