Ledning

Verksledning

Helén Ängmo
Generaldirektör

Tommy Lagergren 
Biträdande generaldirektör och stabschef

Ledningsgrupp

Helén Ängmo
Generaldirektör

Tommy Lagergren 
Biträdande generaldirektör och stabschef

Jukka Kuusisto
Chef för inspektionsavdelningen i Stockholm

Maria Wassén
Chef för inspektionsavdelningen i Göteborg

Björn Persson
Chef för inspektionsavdelningen i Lund

Maria Sundkvist
Chef för inspektionsavdelningen i Linköping

Elisabeth Wikén
Chef för inspektionsavdelningen i Umeå

Christina Ridderman Karlsson
Chefsjurist

Maud Larsen
Kommunikationschef

Anna Sellin
Chef för analys- och statistikavdelningen

Åsa Edström
Chef för avdelningen för verksamhetsstöd

Caroline Dyrefors Grufman
Barn- och elevombud

Kontakta oss