Start

Ledning

Verksledning

Helén Ängmo
Generaldirektör

Tommy Lagergren 
Biträdande generaldirektör, tillika chef för inspektionsavdelningen i Stockholm

Ledningsgrupp

Helén Ängmo
Generaldirektör

Tommy Lagergren
Biträdande generaldirektör, tillika chef för inspektionsavdelningen i Stockholm

Maria Wassén
Chef för inspektionsavdelningen i Göteborg

Björn Persson
Chef för inspektionsavdelningen i Lund

Maria Sundkvist
Chef för inspektionsavdelningen i Linköping

Elisabeth Wikén
Chef för inspektionsavdelningen i Umeå

Annica Runsten
Chef för rätts- och tillståndsavdelningen

Anna Sellin
Chef för analys- och statistikavdelningen

Kajsa Tirén 
Tf chef för kommunikationssekretariatet

Camilla Hangård
Chef för avdelningen för verksamhetsstöd

Caroline Dyrefors Grufman
Barn- och elevombud

Kontakta oss