Ledning

Verksledning

Helén Ängmo
Generaldirektör

Tommy Lagergren 
Biträdande generaldirektör och stabschef

Ledningsgrupp

Helén Ängmo
Generaldirektör

Tommy Lagergren 
Biträdande generaldirektör och stabschef

Maria Wassén
Regionchef, region Söder

Elisabeth Wikén
Vik. regionchef, region Norr

Åsa Edström
Chef för avdelningen för verksamhetsstöd

Ingegärd Hilborn
Tf. Chefsjurist, , adjungerad

Maud Larsen
Kommunikationschef

Anna Sellin
Chef för analys- och statistikavdelningen

 

Kontakta oss