Start

Föreläggande med vite för Ross Tensta gymnasium i Stockholm

Ross Tensta gymnasium har allvarliga brister i studieron. Många lektioner är kaosartade och det är ibland nästintill omöjligt att följa med och förstå lärarens genomgång. Elever kan på många lektioner komma och gå som de vill utan att skolan reagerar. Det är vanligt med konflikter när lärare tillrättavisar elever och en del lärare har gett upp försöken att skapa en god studiemiljö för eleverna.

Skolan har också stora brister i arbetet med att motverka att elever blir utsatta för kränkande behandling. Lärare ingriper inte alltid när elever blir kränkta av andra elever. Lärare anmäler inte heller alltid sådana händelser till rektor.

Skolan anpassar inte undervisningen efter elevernas behov och ger inte stöd till elever som behöver det för att klara skolarbetet i den omfattning som krävs. Det är oroande eftersom det finns många elever som inte uppnår kunskapskraven i ett eller flera ämnen.

Flera av bristerna är kopplade till den svaga uppföljningen och styrningen av verksamheten.

Skolinspektionen ser allvarligt på situationen och kräver att Stockholms kommun omedelbart åtgärdar bristerna och i två omgångar, den 15 april 2016 och den 15 augusti 2016, redovisar sina insatser till myndigheten. I annat fall kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att kommunen ska betala vite på 2,5 miljoner kronor.

Ross Tensta gymnasium har nära 600 elever och erbjuder utbildning inom introduktionsprogram samt inom vård- och omsorgsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet.

Ladda ner beslutet

Skolinspektionens beslut (PDF-fil, nytt fönster)

Ross Tensta gymnasium har granskats inom ramen för en ordinarie regelbunden tillsyn av utbildningsverksamheten i Stockholms kommun som Skolinspektionen genomför 2015-2016.

För information

Mathias Ljungström, utredare, 08-586 085 10

Presskontakt

Carina Larsson, presschef, 08-586 082 50

Presstjänsten 08-586 080 60