Start

Sjukhusskolorna når inte alla elever som vårdas på sjukhus

– Sjukhusskolorna ger ofta en god undervisning som underlättar elevens återgång till sin vanliga skola när vården är klar. Det är glädjande. Men sjukhusskolorna får inte alltid veta när en elev vårdas vid sjukhus och kan behöva sjukhusundervisning. Därför behöver bland annat kommunerna, inom ramen för skolpliktsbevakningen, säkra sina rutiner för att informera sjukhusskolorna om skolpliktiga elever som vårdas vid sjukhus, säger Anna Wide, projektledare, Skolinspektionen.

Elever som vårdas på sjukhus och som inte kan delta i det vanliga skolarbetet kan ha rätt till särskild undervisning vid sjukhus. Skolinspektionen har granskat utbildningen vid 20 sjukhusskolor (lista nedan), vilket motsvarar drygt hälften samtliga sjukhusskolor runt om i landet.

Granskningen visar att sjukhusskolorna ofta erbjuder en god pedagogisk och flexibel undervisning som utgår från elevernas förutsättningar och behov. Lärarna är inriktade på att hitta lösningar för att erbjuda elever undervisning även i årskurser, skolformer och ämnen de själva inte är behöriga i. Det finns en god samverkan mellan sjukhusskolan, eleven, föräldrarna, elevens ordinarie skola och vårdens barnavdelningar. För elever som har långa vårdtider ingår det i samverkan att planera för hur eleven ska ges goda möjligheter att återgå till ordinarie undervisning.

Men granskningen visar också att sjukhusskolorna inte alltid får information om elever som vårdas på sjukhus och som kan behöva sjukhusundervisning. Det gäller bland annat elever som vårdas vid vuxenavdelningar och elever som får vård på sjukhus utan att vara inlagda. Dessa elever riskerar betydande kunskapsluckor som försvårar deras fortsatta studier efter vårdtiden.

Det finns flera orsaker till sjukhusskolor inte får information om alla elever som vårdas vid sjukhus. Inom vården saknas ibland kunskap om elevernas rätt till sjukhusundervisning och kännedom om den sjukhusundervisning som finns på sjukhuset. Hos kommuner saknas ibland tillräckliga rutiner för att informera sjukhusskolorna när skolpliktiga elever vårdas vid sjukhus.

Läs mer

Skolinspektionens rapport och granskningsbeslut för respektive sjukhusskola kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/sjukhusskola

Skolinspektionens granskning

Granskningen grundas på:

En kartläggande enkät till de 37 kommuner som 2016 fick bidrag för att bedriva särskild undervisning vid sjukhus.

Verksamhetsbesök och intervjuer av lärare och verksamhetschef vid 20 slumpmässigt utvalda sjukhusskolor:

 • Danderyds kommun
 • Göteborgs kommun
 • Helsingborgs kommun
 • Huddinge kommun
 • Hudiksvalls kommun
 • Jönköpings kommun
 • Kalmars kommun
 • Karlskrona kommun
 • Karlstads kommun
 • Kristianstads kommun
 • Linköpings kommun
 • Luleå kommun
 • Lunds kommun
 • Malmö kommun
 • Skellefteå kommun
 • Solna kommun
 • Stockholms kommun
 • Sundsvalls kommun
 • Uppsala kommun
 • Västerås kommun

Presskontakt

Anna Wide, projektledare, 08-586 081 56, anna.wide@skolinspektionen.se

Skolinspektionens presstjänst, 08-586 080 60