Start

Skolinspektionen avslutar tillsynen av Svartedalsskolan, Taubeskolan och Tynneredsskolan i Göteborgs kommun

Svartedalsskolan 4-9 har åtgärdat utpekade brister i arbetet med att ge stöd och extra anpassningar till elever som behöver det för att klara skolarbetet. Skolinspektionen går därför inte vidare med föreläggandet med vite på 500 000 kronor som myndigheten beslutade om den 15 augusti 2016. Svartedalsskolan 4-9 har cirka 400 elever i årskurserna 4-9.

Taubeskolan har åtgärdat utpekade brister i arbetet med trygghet och studiero samt i arbetet med att motverka kränkande behandling av elever. Skolan har också förbättrat elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Skolinspektionen går därför inte vidare med föreläggandet med vite på 700 000 kronor som myndigheten beslutade om den 29 augusti 2016. Taubeskolan har cirka 280 elever i årskurserna 1-6.

Tynneredsskolan har åtgärdat utpekade brister i arbetet med att ge stöd till elever som behöver det för att klara skolarbetet. Skolinspektionen går därför inte vidare med föreläggandet med vite på 500 000 kronor som myndigheten beslutade om den 24 november 2016. Tynneredsskolan har cirka 96 elever i årskurserna 8 och 9.

Skolinspektionens beslut

Skolinspektionens beslut om Svartedalsskolan

Skolinspektionens beslut om Taubeskolan

Skolinspektiones beslut om Tynneredsskolan

Om Skolinspektionens tillsyn

De tre grundskolorna har granskats inom ramen för en regelbunden tillsyn av Göteborgs kommunala utbildningsverksamhet. Skolinspektionen har pekat ut flera allvarliga brister och krävt åtgärder, både på kommunnivå och skolnivå. Skolinspektionen följer nu upp om bristerna rättats till på respektive skola och på kommunnivå.

För information

Frida Eek, utredare, 08-586 083 95

Presskontakt

Presstjänsten 08-586 080 60