Start

Skolinspektionen granskar Kitas gymnasieskolor i Göteborg

Tillsynen beräknas vara klar i juni 2017 och är en del i en genomgång av samtliga fristående och kommunala skolhuvudmän i landet som Skolinspektionen genomför. Efter tillsynen får Kitas utbildning AB beslut där Skolinspektionen beskriver de eventuella brister som ansvariga måste rätta till för att leva upp till skollagens krav. Skolinspektionen följer sedan upp att det sker. 

Skolinspektionen kommer även att besöka och granska företagets tre gymnasieskolor i Göteborg: 

  • Kitas Ekonomi
  • Kitas Natur
  • Kitas Gymnasium 

Ta del av beslut

Alla beslut från tillsynen kommer att publiceras på: www.skolinspektionen.se/beslut 

Ta del av enkätresultat

Inför tillsynen har Skolinspektionen gjort en enkätundersökning hos elever, föräldrar och lärare vid respektive skola. Enkätresultatet om enskilda skolor finns på: www.skolinspektionen.se/skolenkaten-statistik 

Mer info

Mer info om Skolinspektionens tillsyn, vad som granskas, vad som händer om det finns brister m.m. finns på www.skolinspektionen.se/tillsyn

Presskontakt

Ingrid Jerkeman, utredare, 08-586 086 28, ingrid.jerkeman@skolinspektionen.se  

Presstjänsten, 08-586 080 60