Serviceåtagande

Vårt uppdrag

Vi arbetar med tillsyn, kvalitetsgranskning, anmälningar från elever och föräldrar samt bedömning av tillstånd för fristående skolor. Läs mer om vårt uppdrag här:
Uppdrag

Vårt bemötande

Vi har ett professionellt bemötande. Alla våra kontakter ska kännetecknas av trovärdighet, tydlighet och tillgänglighet oavsett om du är elev, förälder, har huvudmannaansvar, arbetar inom skolan, är en blivande medarbetare hos oss eller har kontakt med oss på annat sätt.

  • Med trovärdighet menar vi att all vår information ska vara byggd på fakta och att du som möter oss får den information du behöver. Våra beslut ska leda till förbättringar för barn och elever. Vi ser synpunkter och klagomål som en möjlighet att utveckla vår verksamhet. 
  • Med tydlighet menar vi att vår information ska vara lätt att förstå och våra beslut tydliga. Man ska snabbt få en klar uppfattning om vad vi kommit fram till i våra beslut, vilka krav vi ställer och bakgrunden till dessa. Under handläggningens gång ska det vara tydligt vad vi utreder, varför och hur utredningen genomförs. Den som behöver ska kunna få svar på frågor med anledning av våra beslut.  
  • Med tillgänglighet menar vi att vi ska vara lätta att nå via telefon, e-post och över vår webbsida. I tillgängligheten ingår även att vi är öppna för insyn och att vi aktivt bidrar till öppenheten. Vi vill bli bättre. Som myndighet strävar vi efter att utveckla oss och hela tiden bli bättre. Vi frågar de som vi har kontakt med för att få synpunkter på vår verksamhet.

Detta gör Skolinspektionen

Här kan du läsa mer om vår verksamhet och vilka skolformer vi granskar:
Verksamhet
Dessa skolformer granskar vi

Du kan kontakta oss på olika sätt

Här kan du se hur du kan kontakta oss och vart du ska vända dig med olika frågor:
Kontakta oss

Vill du bli uppringd?

Om du vill att vi ringer upp dig kan du mejla till skolinspektionen@skolinspektionen.se och ange telefonnummer, när du vill bli uppringd och vilket ärende det gäller. 

Vi finns på Facebook och Twitter

På Facebook och Twitter kan du ställa frågor och kommentera det vi gör och skolfrågor i allmänhet. Vi kan inte hantera enskilda ärenden i sociala medier. Här kan du läsa mer om våra sociala medier:
Sociala medier

Skolinspektionens beslut

Regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning

Du hittar Skolinspektionens beslut från regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning om skolor och huvudmän här:
Beslut och rapporter 

Anmälningsärenden

Beslut i anmälningsärenden publiceras inte på grund av sekretesskäl. Du kan begära ut beslut från Skolinspektionen. Här finns information om hur man gör:
Diariet

Lätta att förstå

Vår strävan är att skriva beslut och rapporter som är lätta att förstå för de som ska ta del av dem. Vill du fråga om våra beslut mejla oss på skolinspektionen@skolinspektionen.se.

Handläggningstider för beslut

Vår strävan är att ha korta handläggningstider. Samtidigt ska våra beslut hålla hög kvalitet och vara rättssäkra.

  • Beslut efter anmälan. Handläggningstiden kan variera. Beslut inom maximalt 4 månader är vår målsättning för huvuddelen av anmälningarna.
  • Beslut efter tillsyn. Handläggningstiden i dessa ärenden kan variera, men vår målsättning är beslut senast en månad efter tillsynsbesöket.
  • Beslut som gäller godkännande för fristående skola. Beslut ska, om möjligt, vara klara varje år senast sista september året innan skolan ska starta.
  • Beslut efter kvalitetsgranskning. Handläggningstiden kan variera, men vår målsättning är beslut senast 50 dagar efter skolbesök.

Har du frågor om beslut?

Mejla i första hand till skolinspektionen@skolinspektionen.se och ange diarienummer eller skola. Du kan förvänta dig ett svar inom 3 dagar.

Överklaga

Vissa av våra beslut går att överklaga. Hänvisning om hur man gör finns i beslutet.

Lämna synpunkter

Vi tar gärna emot synpunkter på vår verksamhet. Vi skickar uppföljande enkäter till alla skolor/huvudmän som varit berörda efter tillsyn, efter beslut i anmälningsärenden, efter beslut vad gäller tillstånd för fristående skola. Synpunkter kan också skickas till:
skolinspektionen@skolinspektionen.se

Klagomål

Om du är missnöjd i kontakter du har haft med Skolinspektionen vill vi gärna veta det. Mejla dina klagomål till:
skolinspektionen@skolinspektionen.se.
Märk ditt mail med Klagomål.