Dokument

Instruktion

Regeringen beslutar om Skolinspektionens instruktion, som anger myndighetens grundläggande uppgifter. Instruktionen gäller tills den ändras.
Förordning (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion (extern länk, nytt fönster)

Regleringsbrev

Regeringen utfärdar Skolinspektionens regleringsbrev som styr myndighetens verksamhet. Innehållet i regleringsbrevet utgår från riksdagens beslut om statsbudgeten. Regleringsbrevet gäller för ett budgetår.
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens skolinspektion (extern länk, nytt fönster)

Rapporter till regeringen

Här hittar du årliga rapporter och redovisningar av avslutade regeringsuppdrag, tillsammans med myndighetens övriga publikationer:
Publikationer