Rektors ledarskap: Fördjupning

På Skolinspektionen.se

Framgång i undervisningen

Tilltro till varje elevs förmåga, att skolan anpassar undervisningen efter varje elev och att lärarna fungerar som tydligare ledare – det är tre viktiga faktorer för en framgångsrik undervisning. Det visar en sammanställning av aktuell forskning som Skolinspektionen har tagit fram. Här kan du ladda ner sammanställningen.
Framgång i undervisningen

Skolinspektionens årsrapport

Rapporten innehåller en presentation och analys av myndighetens arbete under åren 2009-2014.
Från huvudmannen till klassrummet – tät styrkedja viktig för förbättrade kunskapsresultat (PDF-fil, nytt fönster)

Rektors ledarskap, 2012:1

Många huvudmän behöver, i dialog med rektorerna, försäkra sig om att rektorerna har goda förutsättningar att arbeta som pedagogiska ledare. Det visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning Rektors ledarskap 2012. Den visar också på tre utvecklingsområden för rektorerna: Ledning för framgångsrik undervisning, tydliga roller och processer samt ledning av utvecklingsarbetet.
Rektors ledarskap 2012

Rektors ledarskap 2010:15

Skolinspektionens första granskning av rektors ledarskap i 30 grundskolor, som publicerades 2010, visar att många skolor har ett otydligt ledarskap och att de gemensamma målen inte styr skolans arbete mot ökad måluppfyllelse.
Rektors ledarskap 2010

Rektors möjlighet att delegera och skolors organisation

I vårt informationsblad kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens tillsyn.
Rektors möjlighet att delegera och skolors organisation

Material från Skolverket

Rektorn och förskolechefen (extern länk, nytt fönster)