Aktuella regeländringar

Ändringar i läroplanerna för ökad trygghet och studiero i skolan

Försöksverksamheten med fjärrundervisning förlängs

Nya regler för förskolechefer och rektorer

Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser

Mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa

Krav på legitimation i fritidshemmet

Gymnasieskola

Reviderad läroplan för förskolan

Stadieindelning av kursplanerna för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning i specialskolan