Aktuella regeländringar

Nya regler om ägarprövning för enskilda huvudmän

Tydligare regler om statliga åtgärder för rättelse mot kommunala skolor

Krav på att huvudmannen utser skolchef och nya regler om skolchefens uppgift

Nya regler för förskolechefer och rektorer

Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser

Mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa

Krav på legitimation i fritidshemmet

Gymnasieskola

Förskola på nationella minoritetsspråk

Reviderad läroplan för förskolan

Stadieindelning av kursplanerna för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning i specialskolan