Förskola på nationella minoritetsspråk

Regler om rätten till förskola på nationellt minoritetsspråk har förts över till skollagen och delvis stärkts. Bestämmelsen finns i 8 kap. 12 a § skollagen och innebär att en hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska. Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska tillfrågas om de önskar plats i sådan förskola som avses i första stycket. Träder i kraft 2019-01-01.