Mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa

Lagändringarna på detta område berör grundskola, grundsärskola, specialskola och samskola.

Grundskolan: Elever som börjar i årskurs 7 höstterminen 2019 kommer att få ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Utöver det fördelas ytterligare 100 timmars undervisning i idrott och hälsa mellan mellanstadiet och högstadiet. Undervisningstiden i elevens val minskar med 205 timmar. Bilaga 1 till skolförordningen Timplan för grundskolan (SFS 2018:1512) träder i kraft den 1 juli 2019, alltså från höstterminen 2019

Grundsärskolan: Elever som börjar i årskurs 7 höstterminen 2019 kommer att få ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Undervisningstiden i elevens val minskar med 45 timmar och i slöjd med 60 timmar.
Bilaga 2 till skolförordningen Timplaner för grundsärskolan (SFS 2018:1512) träder i kraft den 1 juli 2019, alltså från höstterminen 2019.

Specialskolan: Elever som börjar i årskurs 7 höstterminen 2019 kommer att få ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Undervisningstiden i elevens val minskar med 105 timmar. Bilaga 3 till skolförordningen Timplan för specialskolan (SFS 2018:1512) träder i kraft den 1 juli 2019, alltså från höstterminen 2019.

Sameskolan: Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera om undervisningstiden i idrott och hälsa på samma sätt som i grundskolan bör utökas i sameskolan och om det är lämpligt att minska undervisningstiden i elevens val med motsvarande tid. Uppdraget ska redovisas till regeringen i januari 2019.