Nya regler för förskolechefer och rektorer

Från den 1 juli 2019 ska förskolechefer benämnas rektorer. I och med det måste också alla rektorer som nyanställs i förskolan gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer. Alla förskolechefer och rektorer som en huvudman anställer måste ha pedagogisk insikt som de ska ha skaffat sig genom både utbildning och erfarenhet. Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen.

Rektorn för en förskoleenhet ska börja på den obligatoriska befattningsutbildningen så snart som möjligt efter att hen påbörjat sin anställning. Hen ska sedan ha gått klart utbildningen inom fem år efter första dagen på sin anställning. Det är en skillnad jämfört med rektorer i grund- och gymnasieskolan som måste gå klart utbildningen inom fyra år.
Rektorer som redan är anställda och verksamma som rektorer (förskolechefer) inom förskolan den 1 juli 2019 måste inte gå befattningsutbildningen.

2 kap. 12 § skollagen och proposition 2017/18:182 Samling för skola.