Reviderad läroplan för förskola

Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18. Läroplanen träder i kraft den 1 juli 2019.

SKOLFS 2018:50

Läs mer på Skolverkets webbplats