Stadieindelning av kursplanerna för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning i specialskolan

Skolverket avser att stadieindela kursplanerna för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning i specialskolan. Dessutom införs kunskapskrav för svenska i årskurs 3 för samma elevgrupp. Kursplanerna och kunskapskravet beräknas träda i kraft sommaren 2019.