Lärarbrist inför höstterminen – vad kan skolorna göra?

På majoriteten av de granskade skolorna är verksamheten organiserad så att det i möjligaste mån är behöriga lärare som håller i undervisningen. Det sker exempelvis genom tvålärarsystem där den behöriga och obehöriga läraren planerar verksamheten tillsammans.

På hälften av skolorna i Skolinspektionens granskning behöver rektorerna utveckla stödet i form av exempelvis handledning, mentorskap och stöd vid bedömning och betygssättning.

- Granskningen visar att många obehöriga lärare inte får en tydlig introduktion. De kan också sakna tillgång till kollegialt samarbete och lämnas många gånger relativt ensamma i arbetet. Några obehöriga lärare har berättat i intervjuer att de ser att de behöriga lärarna är hårt pressade av sin arbetssituation och upplever att man inte vill ligga en annan kollega till last. Obehöriga lärare sätter vidare inte betygen för eleven och ibland kan kontakten med den betygssättande läraren komma sent, skriver Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo i sin blogg.