Ställningstaganden

Exempel på beslut

Här kan du läsa korta referat av några av Skolinspektionens beslut som gäller särskilt stöd:

Otydligt vilket stöd eleven ska få

Stor frånvaro trots stödåtgärder

Placering i särskild undervisningsgrupp och information till vårdnadshavare