Skolavslutningar

En skola som väljer att ha skolavslutning i kyrkan riskerar att vissa elever utestängs från gemenskapen vid ett tillfälle som många tycker är viktigt och betydelsefullt. Därför är det viktigt att rektorn, som har ansvaret enligt lag, också har kontroll över avslutningens innehåll och utformning. Alla elever ska kunna känna sig välkomna till avslutningen och föräldrarna ska kunna låta sina barn delta utan att de känner att de blir ensidigt påverkade.

Enligt skollagen ska undervisningen i skolan vara icke-konfessionell. Den ska vara saklig och allsidig. Trots det kan en avslutning som hålls i kyrkan vara tillåten. Tonvikten bör då ligga på den gemensamma samvaron och inte på religiösa traditioner.

Exempel på beslut

Här några exempel på beslut där Skolinspektionen har tagit ställning till skolavslutning i kyrkan:

13 juni 2011 - Hässleholms kommun

Skolinspektionens beslut angående skolavslutning i kyrkan vid T4-skolan i Hässleholms kommun (PDF-fil, nytt fönster)

17 februari 2011 - Marks kommun

Skolinspektionens beslut angående skolavslutning i kyrkan vid Fritlaskolan i Marks kommun (PDF-fil, nytt fönster)

23 november 2010 - Borås kommun

Skolinspektionens beslut angående skolavslutning i Gånghesterskolan i Borås kommun (PDF-fil, nytt fönster)

10 september 2010 - Ljusnarsbergs kommun

Skolinspektionens beslut angående skolavslutning i kyrkan vid Kyrkbacksskolan i Ljusnarsbergs kommun (PDF-fil, nytt fönster) 

2 juli 2010 - Halmstads kommun

Skolinspektionens beslut angående skolavslutning i kyrkan i Esperedsskolan i Halmstad kommun (PDF-fil, nytt fönster)

29 juni 2010 - Uddevalla kommun

Skolinspektionens beslut angående skolavslutning i kyrkan vid Bokenäs skola i Uddevalla kommun (PDF-fil, nytt fönster)

25 maj 2010 - Göteborgs kommun

Skolinspektionens beslut angående skolavslutning i kyrkan vid Nya Lundenskolan i Örgryte  (PDF-fil, nytt fönster)