Webbinarier

Prenumerera på inbjudningar

Information enligt personuppgiftslagen: E-postadresser, liksom övrig information som skickas till Skolinspektionen, är generellt sett allmänna handlingar vilket innebär att allmänheten kan ha rätt att ta del av informationen. Skolinspektionen kommer att använda e-postadresserna för att skicka ut inbjudningar till webbinarier. I och med prenumeration samtycker jag till att Skolinspektionen behandlar min e-postadress för detta ändamål.

Tidigare webbinarier

Här kan du se våra tidigare webbinarier. Tänk dock på att webbinarierna speglar de förhållanden som rådde då de spelades in. Inspelningsdatum ser du i länken till inspelningen.

Rätten till nationella minoritetsspråk

Webbinarium nationella minoritetsspråk från den 26 februari 2020

Presentation av webbinariet

Rapport nationella minoritetsspråk

Svenska som andraspråk i årskurs 7-9

Inspelning av webbinarium Svenska som andraspråk från den 3 februari 2020

PPT av webbinariet Svenska som andraspråk

Rapport: Svenska som andraspråk i årskurs 7-9

Länkar och resurser från webbinariet Svenska som andraspråk

Digitala verktyg i undervisningen - matematik och teknik i årskurs 7-9

Inspelning av webbinariet om digitala verktyg från den 9 december 2019

Rapport: Digitala verktyg i undervisningen - matematik och teknik i årskurs 7-9

Länkar och litteratur från webbinariet om digitala verktyg

Betygssättning på högskoleförberedande program i kursen svenska 3

Inspelning av webbinariet om betygssättningen från den 17 maj 2019

PPT av webbinariet betyg på högskoleförberedande program

Rapport: Betygssättning på högskoleförberedande program i kursen svenska 3

Skolinspektionens råd & vägledning – bedömning och betygssättning

Skolverket:

Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning

Skolverkets betygspodden

Skolverkets betygssida (för gymnasieskolan)

Skolverket om särskilt beakta

Skolverket Sambedömning i skolan

Musikundervisning i grundskolan årskurs 7-9

Inspelning av webbinarium om musikundervisningen från den 12 april 2019

Rapport: Musikundervisning i grundskolan årskurs 7-9

Granskning av kvaliteten i undervisningen om källkritiskt förhållningssätt

Inspelning av webbinariet om källkritiskt förhållningssätt från den 22 januari 2019

Power Point-presentation av webbinariet om källkritiskt förhållningssätt 

Forskning om digital källkritik

Skolverket:

Guide i källkritik för lärare

Stärk elevers digitala kompetens

Kritisk användning av nätet

Skolverkets inspirationsmaterial om källkritik

Säker användning av nätet

Undervisning:

IT-hot eller möjlighet – flera artiklar

Lektioner och kurser om källkritik: tips för alla åldrar

Artikel om algoritmer

Övergångar mellan stadier - skolans arbete vid elevers övergång till årskurs 7

Inspelning av webbinariet från den 6 december 2018

Länktips och lästips webbinariet om Övergångar stadier.

Presentation webbinarium Övergångar stadier Skolinspektionen HansGöran Arvidsson.

Presentation webbinarium Övergångar stadier Skolverket Åsa Engblom.

Ämnet idrott och hälsa i årskurs 7–9

Inspelning av webbinariet från den 18 september 2018

Skolbibliotek som pedagogisk resurs

Inspelning av webbinariet från den 11 september 2018

PowerPoint-presentation

Lästips

Garanterad undervisningstid i gymnasieskolan

Inspelning av webbinariet från den 12 juni 2018

PowerPoint-presentation

Kommuners styrning av gymnasieskolan

Inspelning av webbinariet från den 17 maj 2018

PowerPoint-presentation

Användbara länkar

Sex- och samlevnadsundervisning

Inspelning av webbinariet från den 4 maj 2018

PowerPoint-presentation

Länkar sex och samlevnad webbinarium.pdf

Den lokala klagomålshanteringen

Inspelning av webbinariet från den 20 mars 2018

PowerPoint-presentation

Undervisning på skolor med många obehöriga lärare

Inspelning av webbinariet från den 27 februari 2018
PowerPoint-presentation

Undervisning i fritidshemmet

Inspelning av webbinariet från den 23 februari 2018 (Youtube)
Powerpoint-presentation

Observationsscheman till stöd för självvärdering av undervisningen i fritidshemmet:
Observationsstöd undervisning

Observationsstöd miljö och material

Rapporten

Studiehandledning på modersmålet 

Inspelning av webbinariet från den 20 november 2017 (Youtube)
PowerPoint-presentation
Rapporten

Yrkesprogram i gymnasieskolan

Inspelning av webbinariet från den 9 november 2017 (Youtube)
PowerPoint-presentation
Rapporten

Lärarresurser

Inspelning av webbinariet från 29 september 2017 (Youtube)
Skolinspektionens rapport "Lärarresurser"
Lärarresurser presentation.pdf

Skolhuvudmäns mottagande av nyanlända elever i grundskolan

Inspelning av webbinariet från 19 maj (Youtube)
PowerPoint-presentation (pdf-fil, nytt fönster)
Skolinspektionens rapport "Skolhuvudmäns mottagande av nyanlända elever i grundskolan"

Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling

Inspelning av webbinariet från 4 maj 2017 (Youtube)
PowerPoint-presentation (pdf-fil, nytt fönster)
Skolinspektionens rapport "Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling" 

Språkintroduktion i gymnasieskolan

Inspelning av webbinariet från 6 april 2017 (Youtube)
PowerPoint-presentation (pdf-fil, nytt fönster)
Skolinspektionens rapport "Språkintroduktion i gymnasieskolan" 

Skolors arbete mot trakasserier och kränkande behandling på nätet

Inspelning av webbinariet från 3 februari 2017 (Youtube)
PowerPoint-presentation (pdf-fil, nytt fönster)
Skolinspektionens rapport "Skolors arbete mot trakasserier och kränkningar" 

Förskolans arbete med jämställdhet

Inspelning av webbinariet från 2 februari 2017 (Youtube)
PowerPoint-presentation (pdf-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Förskolans arbete med jämställdhet

Omsorg på obekväm tid

Inspelning av webbinariet från 25 januari 2017 (Youtube)
PowerPoint-presentation (pdf-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Omsorg på obekväm tid

Förskolechefens ledning

Inspelning av webbinariet från 18 januari 2017 (Youtube)
PowerPoint-presentation (pdf-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Förskolechefens ledning

Omfattande frånvaro

Inspelning av webbinariet från 15 december 2016 (Youtube)
PowerPoint-presentation (pdf-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Omfattande frånvaro

Skolsituationen för elever som är integrerade i grundskolan

Inspelning av webbinariet från 8 november 2016 (Youtube)
Allt om granskningen: Skolsituationen för elever som är integrerade i grundskolan
Presentationsmaterial från webbinariet (PDF-fil, nytt fönster) 

Förskolans pedagogiska uppdrag

Inspelning av webbinariet från 22 september 2016
Allt om granskningen: Förskolans pedagogiska uppdrag
Presentationsmaterial från webbinariet (pdf)

Skolans arbete med extra anpassningar

Inspelning av webbinariet Skolans arbete med extra anpassningar, 16 september 2016 (Youtube)
Allt om granskningen: Skolans arbete med extra anpassningar
Presentationsmaterial från webbinariet (pdf)

Arbetslivsanknytning i gymnasieskolans yrkesprogram

Inspelning av webbinariet Arbetslivsanknytning i gymnasieskolans yrkesprogram 26 augusti 2016 (Youtube)
Allt om granskningen: Arbetslivsanknytning i gymnasieskolans yrkesprogram
Presentationsmaterial från webbinariet (pdf)

Studiero

Inspelning av webbinariet "Studiero", 18 augusti 2016 (Youtube)
Allt om granskningen: Studiero
Presentationsmaterial från webbinariet (pdf)

Pedagogisk omsorg

Inspelning av webbinariet "Pedagogisk omsorg" 14 juni 2016
Presentationsmaterial från webbinariet (pdf nytt fönster)
Allt om granskningen: Pedagogisk omsorg

Lärarstöd och arbetsformer på yrkesprogram

Inspelning av webbinariet "Arbetsformer och lärarstöd på gymnasieskolans yrkesprogram" 8 maj 2016 (Youtube).
Presentationsmaterial från webbinariet (pdf)
Allt om granskningen: Lärarstöd och arbetsformer på yrkesprogram

Kommunernas tillsyn av fristående förskolor

Inspelning av webbinariet "Kommunernas tillsyn av fristående förskolor". 13 maj 2016 (Youtube)
Presentationsmaterial från webbinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Kommunernas tillsyn av fristående förskolor

Faktorer som påverkar trygghet i förskolan

Inspelning av webbinariet "Faktorer som påverkar trygghet i förskolan", 22 mars 2016 (Youtube)
Presentationsmaterial från webbinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Gruppstorlek, personaltäthet och trygghet i förskolan

Kommunernas aktivitetsansvar

Inspelning av webbinariet: "Kommunernas aktivitetsansvar" 2016-03-17 (Youtube)
Presentationsmaterial från webbinariet, PowerPoint-presentation (Pdf-fil, nytt fönster)

Läs- och skrivundervisningen inom ämnena svenska/svenska som andraspråk i årskurserna 4-6

Inspelning av webbinariet: "Svenska/svenska som andraspråk" 2016-02-25. (Youtube) 
Presentationsmaterial från webinariet (Pdf-fil, nytt fönster)

Undervisningen i historia

Inspelning av webbinariet: "Undervisningen i historia", 2015-11-12, (YouTube)
Presentationsmaterial från webbinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Historia i grundskolan

Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott

Inspelning av webbinariet: "Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott", 2015-06-02, (YouTube)
Presentationsmaterial från webbinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Studieavbrott på yrkesprogram i gymnasieskolan

Undervisning i förskoleklass

Inspelning av webbinariet: "Undervisning i förskoleklass", 2015-05-25, (YouTube)
Presentationsmaterial som användes av Johan Dahl, Skolinspektionen, (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Undervisning i förskoleklass

Asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd

Inspelning av webbinariet: "Asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd", 2015-05-13, (YouTube)
Presentationsmaterial som användes av Anna Sandell, Skolinspektionen, (PDF-fil, nytt fönster)
Presentationsmaterial som användes av Luisella Galina Hammar, Skolverket, (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd

Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Inspelning av webbinariet "Distansundervisning inom kommunal vuxenutbildning", 2015-04-29, (YouTube)
Presentationsmaterial från webbinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Distansundervisning inom kommunal vuxenutbildning

Skolans lokala styrkedja

Inspelning av webbinariet "Skolans lokala styrkedja", 2015-03-27, (YouTube)
Presentationsmaterial från webbinariet:
Presentation som användes av Henrik Dahl (PDF-fil, nytt fönster)
Presentation som användes av Ingbeth Larsson, (PDF-fil, nytt fönster)
Samlat vägledningsmaterial 
Här hittar du fördjupande och vägledande material om skolans lokala styrkedja, huvudmannens styrning och systematiskt kvalitetsarbete: Skolans lokala styrkedja

Särskilt stöd utanför klassen

Inspelning av webbinariet "Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp", 2014-10-14 (YouTube)
Presentationsmaterial från webbinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Särskilt stöd utanför klassen

Undervisning på yrkesprogram

Inspelning av webbinariet "Undervisning på yrkesprogram", 2014-09-11 (YouTube)
Presentationsmaterial från webbinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Yrkesprogram

Rätten till utbildning

Inspelning av webbinariet "Rätten till utbildning", 2014-09-10 (YouTube)
Presentationsmaterial från webbinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Rätten till kunskap

Teknik

Inspelning av webbinariet "Teknik i grundskolan", 2014-06-10 (YouTube)
Presentationsmaterial från webbinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Teknik i grundskolan

Nyanlända elever

Inspelning av webbinariet "Nyanlända elever", 2014-06-02 (YouTube)
Presentationsmaterial från webbinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Nyanlända elever

Segregation i skolan

Inspelning av webbinariet "Segregation i skolan", 2014-01-31 (YouTube)
Pesentationsmaterial från webbinaret (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Segregation i skolan

Introduktionsprogram

Inspelning av webbinariet "Introduktionsprogram"  2014-01-20 (YouTube)
Allt om granskningen: Introduktionsprogram

Lärarstöd och arbetsformer i fristående gymnasieskolor

Inspelning av webbinariet "Lärarstöd och arbetsformer i fristående gymnasieskolor, 2013-12-11 (YouTube)
Allt om granskningen: Arbetsformer i gymnasieskolan

Tema: Skola för framtiden – Om studie- och yrkesvägledningen i grundskolan

Inspelning av webbinariet "Skola för framtiden - om studie- och yrkesvägledningen i grundskolan, 2013-11-29 (YouTube)
Fördjupningsmaterial:
Skolinspektionens kvalitetsgranskning om studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Tema Intervjuer för kvalitet – Om att använda strukturerade intervjuer för utveckling av undervisningen

Inspelning av webbinariet "Tema intervjuer för kvalitet", 2013-11-28 (YouTube)
Presentationsmaterial - Intervjuer för kvalitet (PDF, öppnas i nytt fönster)
Fördjupningsmaterial:
Intervjuer i granskning av undervisning (PDF, öppnas i nytt fönster)
Intervjuer med barn (PDF, öppnas i nytt fönster)
Observationer granskning av undervisning (PDF, öppnas i nytt fönster)

Bedömning och betygsättning

Inspelning av webbinarium om bedömning och betygssättning, 2013-11-28 (YouTube)

Skolans ansvar för kränkningar utanför skoltid

Barn- och elevombudet, Caroline Dyrefors Grufman, berättar om skolans ansvar för att förhindra kränkningar även utanför skoltid.
Inspelning av webbinarium med Caroline Dyrefors Grufman 2013-11-27 (YouTube)
Presentationsmaterial - BEO, Skolans ansvar för kränkningar utanför skoltid, (PDF, öppnas i nytt fönster)
Länktips:
För huvudmän, tips på litteratur och annat som kan vara intressant i arbetet mot kränkande behandling, (länk till BEO:s webbplats, öppnas i nytt fönster)

Praktiska, Lundsberg och Rosengård – var går gränsen?

Ann-Marie Begler, Skolinspektionens generaldirektör blickar både bakåt och framåt och diskuterar skolans ansvar att stödja alla elever till goda resultat.
Inspelning av webbinarium med Ann-marie Begler 2013-11-27 (YouTube)

Lärlingsutbildningen

Inspelning av webbinarium om lärlingsutbildningen, 2013-06-10 (YouTube)
Powerpoint från webbinariet "Lärlingsutbildning för vuxna" (ppt-dokument, nytt fönster)
Powerpoint från webbinariet "Kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning" (ppt-dokument, nytt fönster)

Nätkränkningar

Inspelning av webbinarium om nätkränkningar, 2013-05-28 (YouTube)
Powerpoint från webbinariet (ppt-dokument, nytt fönster)
Mer om webbinariet

Kvalitetsarbete i skolan

Inspelning av webbinarium om kvalitetsarbete, 2013-05-14 (YouTube)
Skolinspektionens rapport ”Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring” (PDF-fil nytt fönster)
Powerpoint från webbinariet om kvalitetsarbete i skolan (ppt-dokument, nytt fönster)
Skolinspektionens skrift ”Navet i skolornas utvecklingsarbete”

Förskolan

Inspelning av webbinarium om förskolan, 2013-04-09 (YouTube)
Mer om förskolans förstärkta uppdrag

Betyg och bedömning

Inspelning av webbinarium om betyg och bedömning, 2013-03-21 (YouTube)
Allt om den riktade tillsynen Betyg och bedömning
Powerpoint från webbinariet (ppt-dokument, nytt fönster)

Läsundervisningen i svenska för årskurs 7-9

Inspelning av webbinarium om läsundervisningen i svenska för årskurs 7-9, 2012-12-10 (YouTube)
Allt om granskningen: Läsundervisning i svenska för årskurs 7-9

Framgång i undervisningen

Inspelning av webbinarium om framgång i undervisningen, 2012-12-06 (YouTube)
Läs mer och ladda ner översikten: Framgång i undervisningen

Skolsituationen för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST)

Inspelning av webbinarium om skolsituationen för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST), 2012-11-19 (YouTube)
Allt om granskningen: Elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Demokrati och värdegrund

Inspelning av webbinarium om hur skolor arbetar med uppdraget kring demokrati och värdegrund, 2012-10-10 (YouTube)
Allt om granskningen: Demokrati och värdegrund

Idrott och hälsa

Inspelning av webbinarium om idrott och hälsa i grundskolan, 2012-06-05 (YouTube)
Allt om granskningen: Idrott och hälsa

No i årskurs 1-3

Inspelning av webbinarium om NO i årskurs 1-3, 2012-05-07 (YouTube)
Allt om granskningen: No i årskurs 1-3 

Minoritetsspråk

Inspelning av webbinariet "I marginalen", 2012-04-24 (YouTube)
Allt om granskningen: Minoritetsspråk