Webbinarier

Prenumerera på inbjudningar

Information enligt personuppgiftslagen: E-postadresser, liksom övrig information som skickas till Skolinspektionen, är generellt sett allmänna handlingar vilket innebär att allmänheten kan ha rätt att ta del av informationen. Skolinspektionen kommer att använda e-postadresserna för att skicka ut inbjudningar till webbinarier. I och med prenumeration samtycker jag till att Skolinspektionen behandlar min e-postadress för detta ändamål.

Tidigare webbinarier

Här kan du se våra tidigare webbinarier. Tänk dock på att webbinarierna speglar de förhållanden som rådde då de spelades in. Inspelningsdatum ser du i länken till inspelningen.

Grundskolors arbete med jämställdhet

Inspelning av webbinarum om grundskolors arbete med jämställdhet från 15 juni 2020

Presentation av webbinariet (pdf)

Rapport om grundskolors arbete med jämställdhet

Yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad

Inspelning av webbinarium om yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad från 15 april 2020

Presentation av webbinariet (pdf)

Rapport om yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning

Rätten till nationella minoritetsspråk

Inspelning av webbinarium om nationella minoritetsspråk från den 26 februari 2020

Presentation av webbinariet

Rapport om nationella minoritetsspråk

Svenska som andraspråk i årskurs 7-9

Inspelning av webbinarium Svenska som andraspråk från den 3 februari 2020

PPT av webbinariet Svenska som andraspråk

Rapport: Svenska som andraspråk i årskurs 7-9

Länkar och resurser från webbinariet Svenska som andraspråk

Digitala verktyg i undervisningen - matematik och teknik i årskurs 7-9

Inspelning av webbinariet om digitala verktyg från den 9 december 2019

Rapport: Digitala verktyg i undervisningen - matematik och teknik i årskurs 7-9

Länkar och litteratur från webbinariet om digitala verktyg

Betygssättning på högskoleförberedande program i kursen svenska 3

Inspelning av webbinariet om betygssättningen från den 17 maj 2019

PPT av webbinariet betyg på högskoleförberedande program

Rapport: Betygssättning på högskoleförberedande program i kursen svenska 3

Skolinspektionens råd & vägledning – bedömning och betygssättning

Skolverket:

Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning

Skolverkets betygspodden

Skolverkets betygssida (för gymnasieskolan)

Skolverket om särskilt beakta

Skolverket Sambedömning i skolan

Musikundervisning i grundskolan årskurs 7-9

Inspelning av webbinarium om musikundervisningen från den 12 april 2019

Rapport: Musikundervisning i grundskolan årskurs 7-9

Granskning av kvaliteten i undervisningen om källkritiskt förhållningssätt

Inspelning av webbinariet om källkritiskt förhållningssätt från den 22 januari 2019

Power Point-presentation av webbinariet om källkritiskt förhållningssätt 

Rapport om källkritiskt förhållningssätt i undervisningen

Forskning om digital källkritik

Skolverket:

Guide i källkritik för lärare

Stärk elevers digitala kompetens

Kritisk användning av nätet

Skolverkets inspirationsmaterial om källkritik

Säker användning av nätet

Undervisning:

IT-hot eller möjlighet – flera artiklar

Lektioner och kurser om källkritik: tips för alla åldrar

Artikel om algoritmer

Övergångar mellan stadier - skolans arbete vid elevers övergång till årskurs 7

Inspelning av webbinariet från den 6 december 2018

Länktips och lästips webbinariet om Övergångar stadier.

Presentation webbinarium Övergångar stadier Skolinspektionen HansGöran Arvidsson.

Presentation webbinarium Övergångar stadier Skolverket Åsa Engblom.

Ämnet idrott och hälsa i årskurs 7–9

Inspelning av webbinariet från den 18 september 2018

Skolbibliotek som pedagogisk resurs

Inspelning av webbinariet från den 11 september 2018

PowerPoint-presentation

Lästips

Garanterad undervisningstid i gymnasieskolan

Inspelning av webbinariet från den 12 juni 2018

PowerPoint-presentation

Kommuners styrning av gymnasieskolan

Inspelning av webbinariet från den 17 maj 2018

PowerPoint-presentation

Användbara länkar

Sex- och samlevnadsundervisning

Inspelning av webbinariet från den 4 maj 2018

PowerPoint-presentation

Länkar sex och samlevnad webbinarium.pdf

Den lokala klagomålshanteringen

Inspelning av webbinariet från den 20 mars 2018

PowerPoint-presentation

Undervisning på skolor med många obehöriga lärare

Inspelning av webbinariet från den 27 februari 2018
PowerPoint-presentation

Undervisning i fritidshemmet

Inspelning av webbinariet från den 23 februari 2018 (Youtube)
Powerpoint-presentation

Observationsscheman till stöd för självvärdering av undervisningen i fritidshemmet:
Observationsstöd undervisning

Observationsstöd miljö och material

Rapporten

Studiehandledning på modersmålet 

Inspelning av webbinariet från den 20 november 2017 (Youtube)
PowerPoint-presentation
Rapporten

Yrkesprogram i gymnasieskolan

Inspelning av webbinariet från den 9 november 2017 (Youtube)
PowerPoint-presentation
Rapporten

Lärarresurser

Inspelning av webbinariet från 29 september 2017 (Youtube)
Skolinspektionens rapport "Lärarresurser"
Lärarresurser presentation.pdf

Skolhuvudmäns mottagande av nyanlända elever i grundskolan

Inspelning av webbinariet från 19 maj (Youtube)
PowerPoint-presentation (pdf-fil, nytt fönster)
Skolinspektionens rapport "Skolhuvudmäns mottagande av nyanlända elever i grundskolan"

Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling

Inspelning av webbinariet från 4 maj 2017 (Youtube)
PowerPoint-presentation (pdf-fil, nytt fönster)
Skolinspektionens rapport "Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling" 

Språkintroduktion i gymnasieskolan

Inspelning av webbinariet från 6 april 2017 (Youtube)
PowerPoint-presentation (pdf-fil, nytt fönster)
Skolinspektionens rapport "Språkintroduktion i gymnasieskolan" 

Skolors arbete mot trakasserier och kränkande behandling på nätet

Inspelning av webbinariet från 3 februari 2017 (Youtube)
PowerPoint-presentation (pdf-fil, nytt fönster)
Skolinspektionens rapport "Skolors arbete mot trakasserier och kränkningar" 

Förskolans arbete med jämställdhet

Inspelning av webbinariet från 2 februari 2017 (Youtube)
PowerPoint-presentation (pdf-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Förskolans arbete med jämställdhet

Omsorg på obekväm tid

Inspelning av webbinariet från 25 januari 2017 (Youtube)
PowerPoint-presentation (pdf-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Omsorg på obekväm tid

Förskolechefens ledning

Inspelning av webbinariet från 18 januari 2017 (Youtube)
PowerPoint-presentation (pdf-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Förskolechefens ledning

Omfattande frånvaro

Inspelning av webbinariet från 15 december 2016 (Youtube)
PowerPoint-presentation (pdf-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Omfattande frånvaro

Skolsituationen för elever som är integrerade i grundskolan

Inspelning av webbinariet från 8 november 2016 (Youtube)
Allt om granskningen: Skolsituationen för elever som är integrerade i grundskolan
Presentationsmaterial från webbinariet (PDF-fil, nytt fönster) 

Förskolans pedagogiska uppdrag

Inspelning av webbinariet från 22 september 2016
Allt om granskningen: Förskolans pedagogiska uppdrag
Presentationsmaterial från webbinariet (pdf)

Skolans arbete med extra anpassningar

Inspelning av webbinariet Skolans arbete med extra anpassningar, 16 september 2016 (Youtube)
Allt om granskningen: Skolans arbete med extra anpassningar
Presentationsmaterial från webbinariet (pdf)

Arbetslivsanknytning i gymnasieskolans yrkesprogram

Inspelning av webbinariet Arbetslivsanknytning i gymnasieskolans yrkesprogram 26 augusti 2016 (Youtube)
Allt om granskningen: Arbetslivsanknytning i gymnasieskolans yrkesprogram
Presentationsmaterial från webbinariet (pdf)

Studiero

Inspelning av webbinariet "Studiero", 18 augusti 2016 (Youtube)
Allt om granskningen: Studiero
Presentationsmaterial från webbinariet (pdf)

Pedagogisk omsorg

Inspelning av webbinariet "Pedagogisk omsorg" 14 juni 2016
Presentationsmaterial från webbinariet (pdf nytt fönster)
Allt om granskningen: Pedagogisk omsorg

Lärarstöd och arbetsformer på yrkesprogram

Inspelning av webbinariet "Arbetsformer och lärarstöd på gymnasieskolans yrkesprogram" 8 maj 2016 (Youtube).
Presentationsmaterial från webbinariet (pdf)
Allt om granskningen: Lärarstöd och arbetsformer på yrkesprogram

Kommunernas tillsyn av fristående förskolor

Inspelning av webbinariet "Kommunernas tillsyn av fristående förskolor". 13 maj 2016 (Youtube)
Presentationsmaterial från webbinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Kommunernas tillsyn av fristående förskolor

Faktorer som påverkar trygghet i förskolan

Inspelning av webbinariet "Faktorer som påverkar trygghet i förskolan", 22 mars 2016 (Youtube)
Presentationsmaterial från webbinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Gruppstorlek, personaltäthet och trygghet i förskolan

Kommunernas aktivitetsansvar

Inspelning av webbinariet: "Kommunernas aktivitetsansvar" 2016-03-17 (Youtube)
Presentationsmaterial från webbinariet, PowerPoint-presentation (Pdf-fil, nytt fönster)

Läs- och skrivundervisningen inom ämnena svenska/svenska som andraspråk i årskurserna 4-6

Inspelning av webbinariet: "Svenska/svenska som andraspråk" 2016-02-25. (Youtube) 
Presentationsmaterial från webinariet (Pdf-fil, nytt fönster)

Undervisningen i historia

Inspelning av webbinariet: "Undervisningen i historia", 2015-11-12, (YouTube)
Presentationsmaterial från webbinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Historia i grundskolan

Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott

Inspelning av webbinariet: "Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott", 2015-06-02, (YouTube)
Presentationsmaterial från webbinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Studieavbrott på yrkesprogram i gymnasieskolan

Undervisning i förskoleklass

Inspelning av webbinariet: "Undervisning i förskoleklass", 2015-05-25, (YouTube)
Presentationsmaterial som användes av Johan Dahl, Skolinspektionen, (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Undervisning i förskoleklass

Asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd

Inspelning av webbinariet: "Asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd", 2015-05-13, (YouTube)
Presentationsmaterial som användes av Anna Sandell, Skolinspektionen, (PDF-fil, nytt fönster)
Presentationsmaterial som användes av Luisella Galina Hammar, Skolverket, (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd

Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Inspelning av webbinariet "Distansundervisning inom kommunal vuxenutbildning", 2015-04-29, (YouTube)
Presentationsmaterial från webbinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Distansundervisning inom kommunal vuxenutbildning

Skolans lokala styrkedja

Inspelning av webbinariet "Skolans lokala styrkedja", 2015-03-27, (YouTube)
Presentationsmaterial från webbinariet:
Presentation som användes av Henrik Dahl (PDF-fil, nytt fönster)
Presentation som användes av Ingbeth Larsson, (PDF-fil, nytt fönster)
Samlat vägledningsmaterial 
Här hittar du fördjupande och vägledande material om skolans lokala styrkedja, huvudmannens styrning och systematiskt kvalitetsarbete: Skolans lokala styrkedja

Särskilt stöd utanför klassen

Inspelning av webbinariet "Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp", 2014-10-14 (YouTube)
Presentationsmaterial från webbinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Särskilt stöd utanför klassen

Undervisning på yrkesprogram

Inspelning av webbinariet "Undervisning på yrkesprogram", 2014-09-11 (YouTube)
Presentationsmaterial från webbinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Yrkesprogram

Rätten till utbildning

Inspelning av webbinariet "Rätten till utbildning", 2014-09-10 (YouTube)
Presentationsmaterial från webbinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Rätten till kunskap

Teknik

Inspelning av webbinariet "Teknik i grundskolan", 2014-06-10 (YouTube)
Presentationsmaterial från webbinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Teknik i grundskolan

Nyanlända elever

Inspelning av webbinariet "Nyanlända elever", 2014-06-02 (YouTube)
Presentationsmaterial från webbinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Nyanlända elever

Segregation i skolan

Inspelning av webbinariet "Segregation i skolan", 2014-01-31 (YouTube)
Pesentationsmaterial från webbinaret (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Segregation i skolan

Introduktionsprogram

Inspelning av webbinariet "Introduktionsprogram"  2014-01-20 (YouTube)
Allt om granskningen: Introduktionsprogram

Lärarstöd och arbetsformer i fristående gymnasieskolor

Inspelning av webbinariet "Lärarstöd och arbetsformer i fristående gymnasieskolor, 2013-12-11 (YouTube)
Allt om granskningen: Arbetsformer i gymnasieskolan

Tema: Skola för framtiden – Om studie- och yrkesvägledningen i grundskolan

Inspelning av webbinariet "Skola för framtiden - om studie- och yrkesvägledningen i grundskolan, 2013-11-29 (YouTube)
Fördjupningsmaterial:
Skolinspektionens kvalitetsgranskning om studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Tema Intervjuer för kvalitet – Om att använda strukturerade intervjuer för utveckling av undervisningen

Inspelning av webbinariet "Tema intervjuer för kvalitet", 2013-11-28 (YouTube)
Presentationsmaterial - Intervjuer för kvalitet (PDF, öppnas i nytt fönster)
Fördjupningsmaterial:
Intervjuer i granskning av undervisning (PDF, öppnas i nytt fönster)
Intervjuer med barn (PDF, öppnas i nytt fönster)
Observationer granskning av undervisning (PDF, öppnas i nytt fönster)

Bedömning och betygsättning

Inspelning av webbinarium om bedömning och betygssättning, 2013-11-28 (YouTube)

Skolans ansvar för kränkningar utanför skoltid

Barn- och elevombudet, Caroline Dyrefors Grufman, berättar om skolans ansvar för att förhindra kränkningar även utanför skoltid.
Inspelning av webbinarium med Caroline Dyrefors Grufman 2013-11-27 (YouTube)
Presentationsmaterial - BEO, Skolans ansvar för kränkningar utanför skoltid, (PDF, öppnas i nytt fönster)
Länktips:
För huvudmän, tips på litteratur och annat som kan vara intressant i arbetet mot kränkande behandling, (länk till BEO:s webbplats, öppnas i nytt fönster)

Praktiska, Lundsberg och Rosengård – var går gränsen?

Ann-Marie Begler, Skolinspektionens generaldirektör blickar både bakåt och framåt och diskuterar skolans ansvar att stödja alla elever till goda resultat.
Inspelning av webbinarium med Ann-marie Begler 2013-11-27 (YouTube)

Lärlingsutbildningen

Inspelning av webbinarium om lärlingsutbildningen, 2013-06-10 (YouTube)
Powerpoint från webbinariet "Lärlingsutbildning för vuxna" (ppt-dokument, nytt fönster)
Powerpoint från webbinariet "Kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning" (ppt-dokument, nytt fönster)

Nätkränkningar

Inspelning av webbinarium om nätkränkningar, 2013-05-28 (YouTube)
Powerpoint från webbinariet (ppt-dokument, nytt fönster)
Mer om webbinariet

Kvalitetsarbete i skolan

Inspelning av webbinarium om kvalitetsarbete, 2013-05-14 (YouTube)
Skolinspektionens rapport ”Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring” (PDF-fil nytt fönster)
Powerpoint från webbinariet om kvalitetsarbete i skolan (ppt-dokument, nytt fönster)
Skolinspektionens skrift ”Navet i skolornas utvecklingsarbete”

Förskolan

Inspelning av webbinarium om förskolan, 2013-04-09 (YouTube)
Mer om förskolans förstärkta uppdrag

Betyg och bedömning

Inspelning av webbinarium om betyg och bedömning, 2013-03-21 (YouTube)
Allt om den riktade tillsynen Betyg och bedömning
Powerpoint från webbinariet (ppt-dokument, nytt fönster)

Läsundervisningen i svenska för årskurs 7-9

Inspelning av webbinarium om läsundervisningen i svenska för årskurs 7-9, 2012-12-10 (YouTube)
Allt om granskningen: Läsundervisning i svenska för årskurs 7-9

Framgång i undervisningen

Inspelning av webbinarium om framgång i undervisningen, 2012-12-06 (YouTube)
Läs mer och ladda ner översikten: Framgång i undervisningen

Skolsituationen för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST)

Inspelning av webbinarium om skolsituationen för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST), 2012-11-19 (YouTube)
Allt om granskningen: Elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Demokrati och värdegrund

Inspelning av webbinarium om hur skolor arbetar med uppdraget kring demokrati och värdegrund, 2012-10-10 (YouTube)
Allt om granskningen: Demokrati och värdegrund

Idrott och hälsa

Inspelning av webbinarium om idrott och hälsa i grundskolan, 2012-06-05 (YouTube)
Allt om granskningen: Idrott och hälsa

No i årskurs 1-3

Inspelning av webbinarium om NO i årskurs 1-3, 2012-05-07 (YouTube)
Allt om granskningen: No i årskurs 1-3 

Minoritetsspråk

Inspelning av webbinariet "I marginalen", 2012-04-24 (YouTube)
Allt om granskningen: Minoritetsspråk