Publikationer & webbinarier

Rättvis och likvärdig betygssättning i grundskolan

Syftet är att granska om huvudmän och rektorer ger lärare goda förutsättningar för arbetet med betygssättning, så att kunskapskrav och bestämmelser för betygssättning tolkas och tillämpas på ett likvärdigt och rättvisande sätt. 

Läs rapporten

Bedömning och betygsättning (2014)

Skolinspektionen har granskat hur skolor som har en hög avvikelse mellan provbetyg och ämnesbetyg följer de bestämmelser som finns för bedömning och betygsättning. Resultatet visade på stora brister och att de nationella proven inte användes i det syfte de är avsedda för.

Ladda ner rapporten

Webbinarium om bedömning och betygsättning 

Tillsyn av bedömning och betygsättning (2013)

En granskning av skolor med stora avvikelser i förhållande till Skolinspektionens omrättning och i relationen mellan nationella prov och slutbetyg.

Ladda ner rapporten

Webbinarium om tillsyn av bedömning och betygsättning

Granskning av kunskapsbedömning i åk 1-3 (2012)

Många lärare upplever en osäkerhet kring hur elevernas kunskaper ska bedömas i de tidigare skolåren. 2012 genomförde Skolinspektionen en granskning av lärares utgångspunkter i arbetet med uppföljning och bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i kursplanerna.

Ladda ner rapporten

Betygsättning i gymnasieskolan (2011)

Denna rapport redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot i första hand rektorer och lärares men också skolhuvudmäns insatser för att säkerställa likvärdig betygssättning i gymnasieskolan. Resultaten visar framför allt att det finns brister i hur skolorna arbetar med analys och uppföljning av betygssättningen.

Ladda ner rapporten