Verktyg för utveckling

Kolla-verktyg!

Kolla-verktygen är reflektionsverktyg för dig som arbetar inom skolområdet. Verktygen kan hjälpa er att resonera kring centrala delar i undervisningen och ger förhoppningsvis vägledning i hur er verksamhet kan utvecklas.

Kolladinskola.se