Start

Förskoleenkäten

I mindre kommuner görs enkäten på alla förskolor i kommunen, i större kommuner görs enkäten på ett urval av förskolorna i kommunen. Enkäten görs både på kommunala och fristående förskolor.

Enkäten handlar bland annat om trygghet och omsorg, förskolans arbete med värdegrunden och barns inflytande, utveckling och lärande, samt vårdnadshavares uppfattning om den information de får från förskolan om sitt barn. 

Höstens Förskoleenkät

Nu kontaktas de kommuner som ska delta i höstens Förskoleenkät. Här finns
listan med kommuner som ingår: Göteborg, Huddinge, Halmstad, Gävle, Växjö, Sundsvall, Täby, Kalmar, Falun, Sundbyberg, Borlänge, Värmdö, Enköping, Katrineholm, Upplands-Bro, Gislaved, Staffanstorp, Karlskoga, Oskarshamn, Kumla, Köping, Kiruna, Östhammar, Bjuv, Habo, Svalöv, Höör, Flen, Hörby, Mönsterås, Heby, Lycksele, Kinda, Emmaboda, Ånge, Rättvik, Perstorp, Bräcke, Ockelbo, Ydre.

Vårens Förskoleenkät stängd

Förskoleenkäten våren 2017, där 46 kommuner med sammanlagt 738 förskolor deltog har nu stängts. Sammanlagt fick vi in svar från över 23000 föräldrar och 6100 pedagoger. De första resultaten från enkäten kommer att publiceras den 6 juli. Resultaten kommer att användas i hösten inspektioner.

Mer information om Förskoleenkäten våren 2017

Om resultatet

Enkäten är en del av Skolinspektionens satsning på förskolan, som sker på uppdrag av regeringen. Resultatet kommer att användas som underlag för myndighetens rapportering till regeringen, i syfte att ge en så fyllig bild som möjligt av förskolans kvalitet i Sverige.

Enkätresultatet används även som ett av flera underlag i den regelbundna tillsynen av kommunala förskolor. Enkäter genomförs därför i de kommuner som Skolinspektionen planerar att göra tillsyn i. I tillsynen gör Skolinspektionen en samlad bedömning av hur kommunen ger förskolorna förutsättningar att kunna uppfylla kraven ibland annat skollag och läroplan. Läs mer: Regelbunden tillsyn

Resultatet för de medverkande förskolorna och kommunerna går att ta del av som rapporter i pdf-format. I rapporterna redovisas svarsfrekvens, antal deltagande, antal svar och resultatet per fråga och frågeområde. Här kan du ta del av resultatet: 
SIRIS.

Här kan du ladda ner sammanställningar av det totala resultatet för tidigare enkätomgångar:
Statistik om Förskoleenkäten 

Delat ansvar för tillsynen av landets förskolor

Kommunerna har tillsynsansvar för de fristående förskolor som ligger i kommunen. Skolinspektionen har tillsynsansvar för kommunala förskolor. Skolinspektionen har också ansvar för att granska hur kommunerna tar sitt ansvar för tillsynen över fristående förskolor.