Kolla-verktyg

Kolla din förskola

Ett enkelt, interaktivt verktyg för att snabbtesta hur din förskolas verksamhet följer författningarnas krav. Tanken är att verktyget ska ge underlag för diskussion om förskolans verksamhet, och kunna användas som utgångspunkt för det systematiska kvalitetsarbetet. Starta testet

Flerspråkiga barn

Kolla förskolans arbete med flerspråkiga barn! Starta testet