Ställningstaganden

Förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation - ett informationsblad om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation.

Förskola inom fyra månader - ett informationsblad om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om att barn ska få en plats i förskola inom fyra månader efter att vårdnadshavarna anmält önskemål om förskoleplats till kommunen.

Behörighetskrav för rektorer och förskolechefer - ett informationsblad om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om behörighetskrav för rektorer och förskolechefer, i samband med myndighetens tillsyn och tillståndsprövning.