Verktyg för utveckling

I underflikarna till vänster hittar du reflektionfrågor och Kolla-verktyg. Dessa kan vara till stöd för er som är huvudman, finns i skolans ledning eller undervisar nyanlända elever.