Ställningstaganden

https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/Forskolechefens-mojlighet-att-delegera-och-forskolors-organisation-/

https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/rektors-mojlighet-att-delegera-och-skolors-organisation/