Ställningstaganden

Exempel på beslut

Här kan du läsa korta referat av några av Skolinspektionens och Barn- och elevombudets beslut som gäller kränkningar:

Skolan måste stoppa kränkningarna

Samtal med elever inte tillräcklig åtgärd mot kränkningar

Skolans ansvar för nätkränkningar

Lärare brukade våld mot elev