Statistik

Fortsatt ökning av antalet anmälningar 2018

Antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) har ökat med 2 procent under 2018 jämfört med samma period förra året. Under 2018 kom det in 5 090 anmälningar om upplevda missförhållanden i skolan.

Läs mer


Antalet ansökningar om att starta fristående skola minskar

Skolinspektionen har mottagit 212 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2020/21. Detta är en minskning med 33 procent jämfört med föregående läsår. 

Läs mer


61 fristående skolor genomgick etableringskontroll 2018

Inför höstterminen 2018 har Skolinspektionen genomfört 61 etableringskontroller. Av dessa rörde 24 nyetablerad verksamhet medan 37 etableringskontroller rörde utökningar av redan befintliga skolenheter.

Etableringskontroll 2018


Resultat från Skolenkäten

Här hittar du resultatet för skolor och kommuner från Skolenkäten, som besvarats av 150 000 elever, föräldrar och lärare under hösten 2018. Totalt ingick i denna omgång 1 580 grund-, gymnasie- och grundsärskolor i 75 kommuner och 181 utbildningsföretag.

Statistik om Skolenkäten: Skolenkäten HT 2018


29 skolenheter har genomgått förstagångstillsyn 2017/2018

Under läsåret 2017/2018 har Skolinspektionen genomfört förstagångstillsyn av 29 skolenheter som startade sin verksamhet under höstterminen 2017. Av dessa var 19 grundskolor och tio gymnasieskolor.
Statistik över förstagångstillsyn läsåret 2017-2018