Statistik

Resultat Skolenkäten VT 2020

Här kan du ta del av resulaten från vårterminens Skolenkät som omfattar närmare 170 000 svar från elever, lärare och föräldrar.

Läs mer


Statistik över regelbunden kvalitetsgranskning 2019

Under 2019 har totalt 311 skolenheter granskats, 225 grundskolor och 86 gymnasieskolor. Trygghet och studiero är det vanligaste området där skolorna bedöms ha hög kvalitet.

Läs mer


Statistik över regelbunden tillsyn 2019

Under 2019 har vi granskat 92 grundskolor och 49 gymnasieskolor inom den regelbundna tillsynen. 83 procent av grundskolorna och 90 procent av gymnasieskolorna hade minst en brist.

Läs mer


Statistik över tillstånd inför skolstart 2021/22

Skolinspektionen har fått in 191 ansökningar om att starta eller utöka fristående skolor inför skolstarten 2021/22. Vilket är en minskning med 10 procent jämfört med föregående ansökningsomgång.

Läs mer


Statistik över viten 2019

Totalt under 2019 har Skolinspektionen fattat 99 beslut om föreläggande med vite, vilket är 21 procent färre än föregående år då 125 beslut om vite fattades

Läs mer


Anmälningar och beslut för 2019

Under 2019 inkom det 4 623 anmälningar till Skolinspektionen och BEO. Det är en minskning med 9 procent jämfört med 2018. Det är första gången sedan Skolinspektionen bildades som antalet inkomna anmälningar minskade. 

Läs mer


Resultat från Skolenkäten HT 2019

Nu kan du ta del av resultaten för skolor och kommuner från Skolenkäten HT 2019. Höstens omgång av Skolenkäten omfattar 240 000 svar från elever, lärare och föräldrar.

Läs mer


Beslutsstatistik för fristående skolor inför skolstart 2020/21 

Skolinspektionen har fått in totalt 213 ansökningar om att starta eller utöka fristående skolor för läsåret 2020/21. Det är en minskning med en tredjedel jämfört med förra året. 20 skolor har ännu inte fått något beslut. 

Läs mer


Tvåårsrapport Skolenkäten 2017-2018

I tvåårsanalysen av Skolenkäten 2017-2018 har runt 720 000 elever, lärare och vårdnadshavare på Sveriges samtliga grund-, gymnasie- och grundsärskolor svarat på frågor om sin skola. Särskild uppmärksamhet får elevers upplevelse av trygghet och studiero.

Läs mer