Fördjupning: Kränkningar

Analyserna har utförts genom en omläsning av anmälningarna med fokus på hur kränkningen genomförts, till exempel via fysiska angrepp eller verbala kränkningar. År 2011 gick vi igenom samtliga anmälningar om kränkande behandling och 2014 gick vi igenom ett urval av anmälningarna.

Eftersom materialet inte tillhör den ordinarie statistiken finns inga ytterligare uppgifter som till exempel geografisk spridning.

Kränkande behandling första halvåret 2014

Kränkande behandling 2011

Vad är kränkande behandling?

Definitionen av kränkande behandling är enligt 6 kap 3 § skollagen ett uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett barns eller en elevs värdighet. Det kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller slag och sparkar. Kränkningarna kan även bestå av utfrysning eller hot. Det kan också vara kränkande behandling om någon skickar elaka mejl eller kommentarer på internet eller via sms.

Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om det sker upprepat brukar det även kallas mobbning. Bedömningen görs utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Ofta kan det vara uppenbart att exempelvis en spark eller ett slag är kränkande behandling. Ibland är det dock svårare att bedöma, till exempel om det rör sig om utfrysning.