Kränkande behandling 2011

Rapporten Anmälningsärenden 2011 innehåller ett fördjupningsavsnitt om kränkande behandling, med statistik över typ av kränkning, till exempel fysiska angrepp och verbala kränkningar. Fördjupningsavsnittet hittar du på sidorna 10-13.

Anmälningsärenden 2011 med fördjupningsavsnitt om kränkande behandling (PDF-fil, nytt fönster)