Kränkande behandling första halvåret 2014

Mellan den första januari och sista juni 2014 kom det in 718 anmälningar om kränkande behandling till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet (BEO). Under samma period kritiserade Skolinspektionen eller BEO 328 skolors eller huvudmäns agerande då en elev blivit kränkt. Vissa av anmälningarna kom in till Skolinspektionen år 2014 och vissa år 2013.

Diagram: Fysiska angrepp - verbala kränkningarVerbala och fysiska kränkningar vanligast

Mellan den första januari och den sista juni 2014 kom det in 718 anmälningar om kränkande behandling till Skolinspektionen eller BEO. De vanligaste orsakerna bakom anmälningarna är verbala och fysiska kränkningar.

Verbala och fysiska kränkningar vanligast

Vanligare att pojkar anmäler fysiska kränkningar

Diagram: Kränkande behandling flickor - pojkar 2014

Det är vanligare att de som anmäler kränkande behandling till Skolinspektionen eller BEO uppger att pojkar utsatts för fysiska angrepp än flickor. Flickorna har däremot fått utstå verbala kränkningar och utfrysning i större utsträckning än pojkar. Vid de övriga typerna av kränkande behandling uppges flickor och pojkar vara ungefär lika utsatta.

Vanligare att pojkar anmäler fysiska kränkningar

Fysiska angrepp uppges i 31 procent av anmälningarna mot lärare

Diagram: Lärare eller elev som uppges kränkaI 31 procent av anmälningarna där någon skolpersonal utpekas som den som kränkt är kränkningen fysisk. Verbala kränkningar är dock den vanligaste formen av kränkande behandling. När en annan elev uppges vara den som kränkt är det lika vanligt med fysiska angrepp som verbala kränkningar.

Fysiska angrepp uppges i 31 procent av anmälningarna mot lärare