Vanligare att pojkar anmäler fysiska kränkningar

Flickorna uppges oftare ha blivit utsatta för verbala kränkningar, 61 procent av flickorna och 52 procent av pojkarna uppger det i sina anmälningar. Även i fråga om utfrysning är flickorna mer utsatta än pojkarna. 23 procent av flickorna och 8 procent av pojkarna uppger att de blivit utsatta för detta. Vid de övriga typerna av kränkande behandling uppges flickor och pojkar vara ungefär lika utsatta. Det visar den fördjupade analysen av ärenden om kränkande behandling (för mer information se längst ner på sidan). Så såg det även ut år 2011 (PDF-fil, nytt fönster).

Andel inkomna anmälningar och andel kritikbeslut efter typ av kränkning och kön

En anmälan eller ett beslut kan röra olika kränkningar. Jan-jun 2014. Procent.

Diagram: Andel inkomna anmälningar och andel kritikbeslut som rör kränkande behandling efter typ av kränkning och kön

Av samtliga anmälningar om kränkande behandling som kom in under det första halvåret 2014 framgår det att det är fler pojkar än flickor som anmäler kränkande behandling till Skolinspektionen eller BEO. 51 procent av de inkomna anmälningarna avsåg pojkar och 40 procent avsåg flickor. Resten av anmälningarna gällde antingen flera elever eller så hade anmälaren inte uppgett om det var flickor eller pojkar som blivit utsatta.

Andel anmälningar och andel kritikbeslut efter vem som utsatts för kränkningen

Antal anmälningar är fler än antal kritikbeslut. Jan-jun 2014. Procent.

Inkomna anmälningar (till vänster) och kritikbeslut (till höger)

Diagram: Andel anmälningar och andel kritikbeslut som rör kränkande behandling efter vem som utsatts för kränkningen

Om statistiken

Statistiken består delvis av en fördjupad analys om typ av kränkande behandling i ett urval av de anmälningar som kommit in eller beslutats under första halvåret 2014. Den består också av en genomgång av samtliga anmälningar som rör kränkande behandling som kommit in eller beslutats under samma period. Den fördjupande analysen gjordes genom att vi läste igenom ett slumpmässigt urval av anmälningarna om kränkande behandling. Anmälningarna som lästes igenom kategoriserades sedan efter typ av kränkning, till exempel fysiska angrepp.