Anmälningar och beslut 2008-2015

Anmälningar och beslut 2008-2015

Fram till sista september 2008 ansvarade Skolverket för handläggning och efter den 1 oktober övergick denna uppgift till Skolinspektionen.

Antalet inkomna anmälningar under 2009-2015

 

Anmälningar och beslut 2015

Anmälningar och beslut 2014

Anmälningar och beslut 2013

Anmälningar och beslut 2012

Anmälningar och beslut 2011

Anmälningar och beslut 2010

Anmälningar och beslut 2009

Anmälningar och beslut 2008