Anmälningar och beslut 2008

Statistiken redovisar också beslut som dessa myndigheter fattat under året med anledning av anmälningar. De beslut myndigheterna fattar kan i vissa fall avse anmälningar som inkommit åren innan beslutet fattas. Fram till sista september 2008 ansvarade Skolverket för handläggning och efter den 1 oktober övergick denna uppgift till Skolinspektionen.

Läs mer

Skolinspektionens rapport "Anmälningsärenden 2008" (PDF-fil, öppnas i nytt fönster)