Anmälningar och beslut 2016

Statistikrapport

I rapporten hittar du rikssiffror över antal anmälningar och beslut om anmälningar, orsaker till anmälningar, fördelning på kön och skolformer. I rapporten finns även statistik över anmälningar till lärarnas ansvarsnämnd, viten och skadestånd.
Statistik över anmälningsärenden 2016 

Tabeller 

Alla tabeller är i Excelfomat och öppnas i nytt fönster.

Inkomna anmälningar 2016

Inkomna anmälningar efter anmälningsgrund och kommun/län
Inkomna anmälningar efter anmälningsgrund och verksamhetsform
Inkomna anmälningar efter anmälningsgrund och kön

Beslutade ärenden 2016

Beslutade ärenden efter grund för konstaterad brist och kommun/län
Beslutade ärenden efter grund för konstaterad brist och verksamhetsform
Beslutade ärenden efter grund för konstaterad brist och kön

Tidsserier

Inkomna anmälningar per anmälningsgrund år 2006-2016
Beslutade ärenden efter grund för konstaterad brist år 2006-2016

Anmälningar till lärarnas ansvarsnämnd

Inkomna anmälningar till Lärarnas ansvarsnämnd, 2012-2016

Viten

Beslut om förelägganden med viten 2011-2016

Tematisk analys över rätten till stöd första halvåret 2016

Skolinspektionen har också gjort en tematisk analys av statistiken från första halvåret 2016. Den visar att skolor som inte klarar att ge eleverna det särskilda stöd de har rätt till tenderar att också ha brister i arbetet med elevhälsan.
Tematisk analys över rätten till stöd (PDF-fil, nytt fönster)