Anmälningar och beslut första halvåret 2018

Statistiktabeller

I statistiktabellerna hittar du uppgifter om antal anmälningar och beslut om anmälningar, orsaker till anmälningar, fördelning på kön och skolformer. 

OBS! Alla tabeller är i Excelformat och öppnas i nytt fönster.

Inkomna och beslutade ärenden efter grund för konstaterad brist och kommun/län januari - juni 2018 (Excel-fil, nytt fönster)

Inkomna och beslutade anmälningar efter anmälningsgrund och verksamhetsform januari - juni 2018 (Excel-fil, nytt fönster)

Inkomna och beslutade ärenden efter grund för konstaterad brist och kön januari - juni 2018 (Excel-fil, nytt fönster)

Viten

Beslut om förelägganden med viten 2011- juni 2018

Halvårsstatistiken är preliminär och kommer att ersättas av helårssiffror.