Anmälningar och beslut första halvåret 2019

Det är första gången sedan Skolinspektionen bildades som antalet inkomna anmälningar under perioden januari–juni minskade. Anmälningarna handlar framförallt om kränkande behandling och att elever inte fått det särskilda stöd som de har rätt till.

Statistiktabeller

Alla tabeller är i Excelformat och öppnas i nytt fönster.

Anmälningar

Anmälningar per kommun, januari-juni 2019

Anmälningar per kön på elev som anmälan avser, januari-juni 2019

Anmälningar per verksamhetsform, januari-juni 2019