Vanliga frågor och svar

Hur vanligt är det med anmälningar om kränkande behandling i skolan?

Statistiken för anmälningsärenden visar antal anmälda missförhållanden i Sveriges skolor och inte det totala antalet faktiska missförhållanden.

Kränkande behandling är den vanligaste orsaken bakom en anmälan till Skolinspektionen/BEO. Under 2017 fick Skolinspektionen/BEO in 5 013 anmälningar. Av dessa handlade 39 procent, 1 970 stycken, anmälningar om kränkande behandling.


Hur vanligt är det att vuxna i skolan kränker elever?

Statistiken för anmälningsärenden visar antal anmälda missförhållanden i Sveriges skolor och inte det totala antalet faktiska missförhållanden.

39 procent av samtliga inkomna anmälningar till Skolinspektionen 2017 rör någon form av upplevd kränkande behandling.

Vad gäller inkomna anmälningar om kränkande behandling handlar 41 procent (2017) av dessa om upplevda kränkningar utförda av en vuxen på skolan. 67 procent handlar om att en eller flera elever upplevs ha kränkt en eller flera andra elever och 4 procent att skolan inte anmält kränkningen vidare till huvudmannen. I flera ärenden är det alltså en kombination av upplevda kränkningar från personal och andra elever, eller kränkningar och anmälningsskyldigheten som är grund för utredning.


Hur vanligt är det att elever inte får det stöd de har rätt till i skolan?

Statistiken för anmälningsärenden visar antal anmälda missförhållanden i Sveriges skolor och inte det totala antalet faktiska missförhållanden.

Upplevda brister i stödet från skolan är den näst vanligaste orsaken bakom en anmälan till Skolinspektionen. Under 2017 fick Skolinspektionen 5 013 anmälningar. Av dessa handlade 1120 anmälningar, 22 procent, om upplevda brister i särskilt stöd och 165 anmälningar, 3 procent, om upplevda brister i stöd genom extra anpassningar.


Hur många anmälningar som kommit in berör X-skolan?

Skolverkets databas Siris har uppgifter om enskilda skolor: 
Siris.skolverket.se: Anmälningar (extern länk, nytt fönster)


Hur ser utvecklingen ut av antalet anmälningar av X-kommunen 2008-2017?

Skolverkets databas Siris har uppgifter om antal anmälningar per år för specifika huvudmän:
Siris.skolverket.se: Anmälningar (extern länk, nytt fönster)

Det går även att följa utvecklingen i en viss kommun genom att titta på de kommun-tabeller för inkomna respektive beslutade ärenden som finns publicerades på vår statistik-sida år för år.


Hur många anmälningar berör skolor som ligger i X-län?

Här på Skolinspektionen.se finns tabeller som visar antal anmälningar per län:
Statistik om anmälningar

Skolverkets databas Siris har uppgifter om enskilda anmälningar per län: 
Siris.skolverket.se: Anmälningar (extern länk, nytt fönster)


Hur ofta har Skolinspektionen/Barn- och elevombudet (BEO) kritiserat X-skolan?

Skolverkets databas Siris har uppgifter om antal beslut där Skolinspektionen/BEO kritiserat en skola efter att anmälan utretts. Sök efter specifik skola i en kommun och i sammanställningen finns kolumnen Kritik där du kan se om Skolinspektionen kritiserat skolan eller ej:
Siris.skolverket.se: Anmälningar (extern länk, nytt fönster)


Hur gör jag för att begära ut handlingarna i ett specifikt ärende?

Du kan begära ut handlingar genom att mejla din begäran till Skolinspektionens registratur:

Läs mer här:
Diariet