Statistik om regelbunden tillsyn

Statistiken visar bristområden

Skolinspektionen prioriterar i den regelbundna tillsynen att besöka de skolor där risken är hög att elever inte får den utbildning som de har rätt till. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Här kan du läsa mer och se vad som bedöms inom den regelbundna tillsynen:

Mer om regelbunden tillsyn
Detta bedömer vi
Olika sorters beslut

Statistiktabeller

Statistiken visar brister som Skolinspektionen har påpekat under den regelbundna tillsynen. Med hjälp av menyn till vänster hittar du tabeller som visar övergripande statistik samt statistik per skolenhet och huvudman. Alla tabeller är i Excelformat och öppnas i nytt fönster. Sedan 2012 finns statistiken per skola.

Uppdateras två gånger per år

Statistiken uppdateras två gånger per år. I slutet av sommaren redovisas preliminära siffror för halvåret och i februari-mars redovisas statistik för hela kalenderåret. Till följd av Covid-19 redovisas ingen halvårsstatistik för 2020.

Viktigt att tänka på

  • Statistiken är inte baserad på ett slumpmässigt urval och kan därför inte generaliseras till att gälla alla skolor och verksamheter i riket. Myndigheten prioriterar att besöka de skolor där risken är hög att elever inte få den utbildning de har rätt till.
  • Fokus för tillsynen (och denna statistik) är de områden där det finns brister, inte de områden där skolan uppfyller skollagen, läroplaner och övriga författningar.
  • De brister som presenteras i statistiken är de som påträffades vid tiden för tillsynen. Tillsynen ska fungera som underlag för skolors utvecklings- och förbättringsarbete och syftet med tillsynen är att bristerna ska åtgärdas.
  • Det är svårt att jämföra resultatet av tillsynen mellan olika år eftersom modellen för tillsyn kontinuerligt utvecklas och anpassas till nya förutsättningar, till exempel lagförändringar. Det är också svårt för att urvalet av skolor inte är slumpmässigt från år till år.