Regelbunden tillsyn 2016

Statistikrapport

I rapporten hittar du rikssiffror över hur många skolenheter Skolinspektionen har besökt inom den regelbundna tillsynen och vilka brister Skolinspektionen sett på skol- och huvudmannanivå. I rapporten finns även statistik över viten.
Statistik över regelbunden tillsyn 2016

Tabeller

OBS! Alla tabeller är i Excel-format och öppnas i nytt fönster.

Övergripande tabeller, brister per bedömningsområde

Tillsyn av huvudmän
Förskola
Fritidshem, enskilda
Fritidshem, offentliga
Grundskola
Gymnasieskola
Grundsärskola
Gymnasiesärskola
Vuxenutbildning, VT 2016
Vuxenutbildning, HT 2016

Bastillsyn av skolor
Grundskola
Gymnasieskola

Prioriterad tillsyn av skolor
Grundskola
Gymnasieskola
Grundsärskola
Gymnasiesärskola

Detaljerade tabeller, brister på skol- och huvudmannanivå

Tillsyn av huvudmän
Förskola
Fritidshem, enskilda
Fritidshem, offentliga
Grundskola
Gymnasieskola
Grundsärskola
Gymnasiesärskola
Vuxenutbildning VT 2016
Vuxenutbildning, HT 2016

Bastillsyn av skolor
Grundskola
Gymnasieskola

Prioriterad tillsyn av skolor
Grundskola
Gymnasieskola
Grundsärskola
Gymnasiesärskola

Beslut om vite

Beslut om förelägganden med viten 2011-2016

Tematisk analys över rätten till stöd första halvåret 2016

Skolinspektionen har också gjort en tematisk analys av statistiken från första halvåret 2016. Den visar att skolor som inte klarar att ge eleverna det särskilda stöd de har rätt till tenderar att också ha brister i arbetet med elevhälsan.
Tematisk analys över rätten till stöd (PDF-fil, nytt fönster)