Regelbunden tillsyn 2017

Statistikrapport

I rapporten hittar du rikssiffror över hur många skolenheter Skolinspektionen har besökt inom den regelbundna tillsynen och vilka brister Skolinspektionen sett på skol- och huvudmannanivå. I rapporten finns även statistik över viten.
Statistik över regelbunden tillsyn 2017 (PDF-fil, nytt fönster)

Tabeller

OBS! Alla tabeller är i Excel-format och öppnas i nytt fönster.

Övergripande tabeller, brister per bedömningsområde

Tillsyn av huvudmän
Huvudmannatillsyn övergripande 2017

Bastillsyn av skolor
Bastillsyn övergripande 2017

Prioriterad tillsyn av skolor
Prioriterad tillsyn övergripande tabell 2017

Detaljerade tabeller, brister på skol- och huvudmannanivå

Tillsyn av huvudmän
Huvudmannatillsyn 2017

Prioriterad tillsyn av skolor
Prioriterad tillsyn 2017

Bastillsyn av skolor 
Bastillsyn 2017

Beslut om vite

Beslut om förelägganden med viten 2011-2017