Regelbunden tillsyn första halvåret 2019

99 skolor granskade

Under första halvåret har Skolinspektionen granskat 69 grundskolor och 30 gymnasieskolor inom ramen för den regelbundna tillsynen. Myndigheten har dessutom granskat 50 huvudmäns ansvarstagande för grundskolan och 23 huvudmäns ansvarstagande för gymnasieskolan. 

Halvårsstatistiken omfattar inte övriga skolformer (förskola, fritidshem, särskola och vuxenutbildning).

Statistiktabeller

I de övergripande tabellerna hittar du statistik över hur många av de granskade skolorna och huvudmännen som hade brister i tillsynen. Det framgår också inom vilka områden bristerna finns. I de detaljerade tabellerna hittar du resultatet från tillsynen för varje granskad skola och huvudman. Alla tabeller är i Excelformat och öppnas i nytt fönster. 

Regelbunden tillsyn första halvåret 2019 (övergripande)

Regelbunden tillsyn första halvåret 2019 (detaljerad)

Viten

Beslut om förelägganden med viten från 2011till första halvåret 2019