Äldre tillståndsstatistik

Beslut

Statistik över Skolinspektionens beslut om ansökningar om fristående skola.

Beslut 2007-2012, sammanställning riket
Beslut om 2012 års ansökningar, riket, län, kommuner och skolor
Beslut om 2011 års ansökningar, riket, län och kommuner
Beslut om 2010 års ansökningar, riket, län och kommuner
Beslut om 2009 års ansökningar, riket, län och kommuner
Beslut om 2008 års ansökningar, riket

Uppföljningsbesök

Statistik över Skolinspektionens uppföljningsbesök på nystartade fristående skolor.

Uppföljningsbesök på nystartade fristående skolor läsåret 2010/2011 (PDF-fil, nytt fönster)
Skolinspektionens uppföljningsbesök på nystartade fristående skolor läsåret 2009/2010 (PDF-fil, nytt fönster)
Skolinspektionens uppföljningsbesök på nystartade fristående skolor läsåret 2008/09 (PDF-fil, nytt fönster)