Beslut 2007-2012

Detaljerad statistik 

Beslut 2012
Beslut 2011
Beslut 2010
Beslut 2009
Beslut 2008

Beslut 2007-2012, riket

Tabell: Antal beslut för ansökningar om tillstånd att starta fristående skolor och utöka verksamhet på befintlig fristående skola efter beslutstyp och skolform, riket, ansökningsomgång 2007-2012 (Excel-fil, nytt fönster)

Avslag innebär att den sökande nekats tillstånd.
Avskrivning innebär oftast att den sökande har dragit tillbaka sin ansökan.