Beslut 2008

Totalt

Godkännande Avslag Avskrivningar
Grundskola 100 65 55
Särskola 6 6 5
Gymnasieskola 158 180 48
Gymnasiesär 4 6 2
Totalt 268 257 110


Beslut angående fristående gymnasieskola 2008

Rätt till bidrag Rätt till bidrag +avslag* Avslag Avskrivning
Ny skola 46 41 76 36
Utökning 49 21 41 12
Totalt 95 63 117 48

* Vid beslut om gymnasieskolor fattar Skolinspektionen beslut per utbildning. En ansökan som omfattar flera utbildningar kan därför få både avslag och rätt till bidrag. Det totala antalet beslut är därför högre än antalet ansökningar.


Beslut angående fristående grundskolor år 2008

Godkännande Avslag Avskrivning
Ny skola 80 60 53
Utökning 20 5 2
Totalt 100 65 55


Beslut angående fristående särskola 2008

Godkännande Avslag Avskrivning
Ny skola 5 6 5
Utökning 1 0 0
Totalt 6 6 5


Beslut angående fristående gymnasiesär 2008

Rätt till bidrag Avslag Avskrivning
Ny skola 2 6 1
Utökning 2 0 1
Totalt 4 6 2