Beslut 2009

Statistikrapport

Skolinspektionens rapport: Beslut om tillstånd för fristående skolor - ansökningsomgång 2009 (PDF-fil, nytt fönster)

Statistik för riket

Beslut om 2009 års ansökningar, alla verksamheter (PDF-fil, nytt fönster)

Orsaker till avslag - riket

Tabell: Orsaker till avslag ansökningsomgång 2009 (PDF-fil, nytt fönster)
Rapport: Orsaker till avslag ansökningsomgång 2009 (PDF-fil, nytt fönster)
Förklaring av avslagsgrunderna (PDF-fil, nytt fönster)

Statistik uppdelat på län

Beslut om 2009 års ansökningar, grundskolor (PDF-fil, nytt fönster)
Beslut om 2009 års ansökningar, gymnasieskolor (PDF-fil, nytt fönster)

Statistik uppdelat på kommuner

Beslut om 2009 års ansökningar, grundskolor (PDF-fil, nytt fönster)
Beslut om 2009 års ansökningar, gymnasieskolor (PDF-fil, nytt fönster)

Förklaring av olika beslutstyper i statistiken

Tillstånd för ansökan i sin helhet: Hela ansökan har beviljats tillstånd.

Hela ansökan avslagen: Hela ansökan har avslagits, och den sökande har alltså nekats tillstånd.

Hela ansökan avskriven: Hela ansökan har avskrivits, vilket oftast innebär att den sökande har dragit tillbaka sin ansökan.

Tillstånd och avslagen/avskriven: Endast möjligt för ansökan om fristående gymnasieskola eller gymnasiesärskola. En eller flera utbildningar i ansökan har beviljats tillstånd medan övriga utbildningar avslagits och/eller har avskrivits.

Ansökan avslagen och avskriven: Endast möjligt för ansökan om fristående gymnasieskola eller gymnasiesärskola. En eller flera utbildningar i ansökan har avslagits medan övriga utbildningar har avskrivits.

Till nästa ansökningsomgång: Den sökande har bett om att skjuta upp sin ansökan till nästa års ansökningsomgång.