Beslut 2011

Statistikrapport

Beslut om tillstånd för fristående skolor - ansökningsomgång 2011 (PDF-fil, nytt fönster)

Riket: Antal beslut och orsaker till avslag

Beslut 2011, alla verksamheter (PDF-fil, nytt fönster)
Orsaker till avslag 2011 (PDF-fil, nytt fönster)
Förklaring av avslagsgrunderna (PDF-fil, nytt fönster)

Statistik uppdelat på län

Beslut om 2011 års ansökningar, grundskolor (PDF-fil, nytt fönster)
Beslut om 2011 års ansökningar, gymnasieskolor (PDF-fil, nytt fönster)

Statistik uppdelat på kommuner

Beslut om 2011 års ansökningar, grundskolor (PDF-fil, nytt fönster)
Beslut om 2011 års ansökningar, gymnasieskolor (PDF-fil, nytt fönster)

Förklaring av olika beslutstyper i statistiken

Tillstånd: Hela ansökan har beviljats tillstånd.

Tillstånd och avslag/avskrivning: Endast möjligt för ansökan om fristående gymnasieskola eller gymnasiesärskola. En eller flera utbildningar i ansökan har beviljats tillstånd medan övriga utbildningar har avslagits och/eller avskrivits.

Avslag: Hela ansökan har avslagits, och den sökande har alltså nekats tillstånd.

Avslag och avskrivning: Endast möjligt för ansökan om fristående gymnasieskola eller gymnasiesärskola. En eller flera utbildningar i ansökan har avslagits medan övriga utbildningar har avskrivits.

Avskrivning: Hela ansökan har avskrivits, vilket innebär att den sökande har dragit tillbaka sin ansökan.