Skolstart 2015/16

Diagram: Antal godkända friskolor 2015/16Färre vill starta fristående skola

Ansökningarna om att starta fristående skola har minskat de senaste åren. 44 nya fristående skolor får starta höstterminen 2015.
Färre vill starta fristående skola

Diagram: Befintliga och nya huvudmän 2015/16Redan etablerade söker mer och godkänns oftare

Majoriteten av de ansökningar som Skolinspektionen godkänt kommer från skolhuvudmän som redan driver skolor.
Redan etablerade söker mer och godkänns oftare

Diagram: Kommuner med och utan nya skolor 2015/16Skolutbudet ökar i befolkningstäta kommuner

De godkända skolorna får starta i 25 kommuner. Trots att kommunerna med godkända ansökningar endast utgör 9 procent av alla kommuner finns cirka hälften av alla befintliga fristående skolor där.
Skolutbudet ökar i befolkningstäta kommuner

Statistiken i korthet

  • Skolinspektionen har fattat beslut för sammanlagt 377 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola läsåret 2015/16. 138 beslut gäller grundskolor och 228 beslut gäller gymnasieskolor. Övriga 11 beslut gäller grund- och gymnasiesärskolor. När statistiken togs fram hade Skolinspektionen ännu inte fattat beslut för tre ansökningar.
  • 146 av ansökningar har godkänts. 54 godkännanden rör grundskolor och 90 godkännanden rör gymnasieskolor. Två godkännanden rör grundsärskola. Läs mer:
    Beslut 2015/16 (PDF-fil, nytt fönster)
  • Brister i ansökningarna rörande prognos för elevantal, skolornas ekonomi samt skollokaler är de vanligaste orsakerna till avslag. Läs mer:
    Orsaker till avslag 2015/16 (PDF-fil, nytt fönster)

Hur ser det ut i din kommun?

I tabellen nedan hittar du information om de beslut Skolinspektionen fattat för varje enskild ansökan om fristående skola. Besluten är sorterade per län och kommun. Du kan se vilka årskurser eller program besluten avser, om de avser nyetablering eller utökning samt vem som har ansökt. Läs mer:
Alla ansökningar (Excel-fil, nytt fönster)