Färre vill starta fristående skola

Ansökningar och godkännanden om att starta fristående grund- och gymnasieskola (inklusive särformer) 2009-2014

Skolstart höstterminen året efter att ansökan godkändes.

Diagram ansökningar och godkännanden om att starta fristående skola 2009-2014

Ansökningarna om att starta fristående skola har minskat de senaste åren. Det minskade antalet beror inte på att Skolinspektionen har godkänt en mindre andel av ansökningarna. Myndigheten godkänner en ungefär lika stor andel av ansökningarna i år som 2011. Det året inkom dock 489 ansökningar om att starta skola jämfört med 164 i år, vilket får genomslag i antalet godkännanden.

Fler grundskolor har godkänts i år än förra året. 33 grundskolor får starta 2015. Dessutom får en grundsärskola starta. Antalet gymnasieskolor som får starta fortsätter dock att minska. Sedan 2009 har antalet gymnasieskolor som får starta minskat varje år, från cirka 60 skolor till 10 skolor.

Ytterligare 50 godkännanden har getts till skolor som redan bedriver verksamhet. I de fallen handlar det om utökningar av antalet årskurser eller program.